Valtera Perića 1A, 7100 Sarajevo

Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak od 08 do 16h
Tel: 033/712/080
E-mail: webshop@mobis.ba

 

Ovlašteni Samsung partner i prodajno mjesto :

Mobis-electronic Servisni centar d.o.o.

Adresa: Maršala Tita 6 , 71000 Sarajevo

Tel/Fax: +387 33 715 595

E-mail: mesc@mesc.ba